HOTLINE: 1900 571 517
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu
 2. Bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định. Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như sau: bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện đầy đủ tọa độ, cao độ theo hệ tọa độ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình,
 3. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế trường hợp hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác. - Trường hợp công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa đường bộ phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến mặt đất, từ công trình đến mép ngoài dải phân cách giữa
 4. Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ khi cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
đối với công trình cấp điện qua lưới trung áp và công tác gắn mới đồng hồ điện – điện kế

1.THÔNG TIN ĐƠN VỊ XIN PHÉP:
- Tên công ty(*):
- Người đại diện(*):
- Số CMND/CCCD:
- Địa chỉ trụ sở(*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ (*):
2.Thông tin công trình:
- Tên công trình (Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa điểm)(*):
- Khu vực(*):
- Dự kiến từ ngày(*):
- đến ngày (*):
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Đơn đề nghị (Khi đến nhận kết quả đem bản chính bản chính ký tên và đóng dấu công ty) (tập tin pdf) (*):Tải về Đính kèm tập tin
  Giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế (*): Đính kèm tập tin
   Phương án thi công. (*): Đính kèm tập tin
    Bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định (*): Đính kèm tập tin
     Riêng đối với các công trình có quy mô nhỏ: gắn đồng hồ nước riêng lẻ của tổ chức, cá nhân, hồ sơ đấu nối thoát nước vào hệ thống chung của cá nhân, tổ chức thì thành phần hồ sơ thiết kế không bao gồm trắc dọc, trắc ngang, tọa độ, cao độ tuyệt đối: Đính kèm tập tin
      Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền: Đính kèm tập tin
       Các tài liệu khác nếu thấy cần thiết (Tiến độ thi công,...).: Đính kèm tập tin
        Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
        Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
        - Tất cả hồ sơ phải thông qua chủ đầu tư
        - Thời hạn tiếp nhận giải quyết là 05 ngày làm việc
        Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

        Đồng ý Chỉnh sửa

        BIÊN NHẬN ĐĂNG KÝ

        Mã số đăng ký: 1005

        - Người yêu cầu:
        - CMND/CCCD:
        - Thủ tục:

        Kết quả trả lời:

        Quý khách vui lòng kiểm tra email đã đăng ký để xác nhận giao dịch (Trường hợp có cung cấp email)

        Hồ sơ của quý khách đã đăng ký thành công. Mã số đăng ký của Quý khách là MASO
        Quý khách ghi nhớ lại mã số này, sau 03 ngày làm việc đăng nhập vào website này để xem kết quả trả lời, hoặc kiểm tra kết quả trả lời qua email (nếu có).
        --- Trân trọng ---