HOTLINE: 1900 571 517
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè
 2. Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đối với trường hợp đề nghị sử dụng vỉa hè vào mục đích hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình). Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí sử dụng, kích thước sử dụng
 3. Văn bản pháp lý khác liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè
 4. Trường hợp thi công xây dựng, sửa chữa công trình thì yêu cầu phải có bản sao giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa do cơ quan có thẩm quyền cấp
 5. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích để xe hai bánh tự quản trước cửa nhà; Hoạt động trông giữ xe công cộng có thu phí; Hoạt động phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; Hoạt động xã hội: là 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 03 ngày làm việc đối với trường hợp trả hồ sơ (hồ sơ chưa hợp lệ)
 6. Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích phục vụ hoạt động thi công xây dựng, sửa chữa công trình: là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 03 ngày làm việc đối với trường hợp trả hồ sơ (hồ sơ chưa hợp lệ)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VỈA HÈ

1.THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU:
- Họ và tên/tổ chức(*):
- CMND/CCCD/GPKD (*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ (*):
- Địa chỉ liên hệ(*):
2.NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ:
- Xin sử dụng vỉa hè trước, sau hoặc bên hông nhà số (*):
- Phường/xã(*):
LỀ ĐƯỜNG HIỆN HỮU
- Chiều dài (phần lề)(*):
- Chiều rộng vỉa hè(*):
Kích thước xin sử dụng (Chiều rộng hiện hữu tối thiếu 1.5m)
- Xin sử dụng chiều dài(*):
- Chiều rộng (*):
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
- Mục đích sử dụng(*):
 • Để xe hai bánh tự quản trước cửa nhà
 • Trông giữ xe công cộng có thu phí
 • Kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa
 • Hoạt động xã hội
 • thi công xây dựng, sửa chữa công trình
- Thời gian (từ giờ, đến giờ)(*):
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/GPĐKKD (*): Đính kèm tập tin
  Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (Trường hợp thi công xây dựng, sửa chữa công trình thì yêu cầu phải có bản sao giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa do cơ quan có thẩm quyền cấp) (*):Tải về Đính kèm tập tin
   Văn bản pháp lý khác liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....): Đính kèm tập tin
    Trường hợp nhà nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng: bổ sung hợp đồng thuê nhà và có thỏa thuận của các đơn vị cùng sử dụng chung căn nhà nêu trên: Đính kèm tập tin
     Đơn đề nghị (Đối với doanh nghiệp Khi đến nhận kết quả đem bản chính bản chính ký tên và đóng dấu) (doc, .docx):Tải về Đính kèm tập tin
      Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
      Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
      - Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích để xe hai bánh tự quản trước cửa nhà; Hoạt động trông giữ xe công cộng có thu phí; Hoạt động phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; Hoạt động xã hội: là 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 03 ngày làm việc đối với trường hợp trả hồ sơ (hồ sơ chưa hợp lệ):
      - Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích phục vụ hoạt động thi công xây dựng, sửa chữa công trình: là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 03 ngày làm việc đối với trường hợp trả hồ sơ (hồ sơ chưa hợp lệ).
      Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

      Đồng ý Chỉnh sửa

      BIÊN NHẬN ĐĂNG KÝ

      Mã số đăng ký: 1005

      - Người yêu cầu:
      - CMND/CCCD:
      - Thủ tục:

      Kết quả trả lời:

      Quý khách vui lòng kiểm tra email đã đăng ký để xác nhận giao dịch (Trường hợp có cung cấp email)

      Hồ sơ của quý khách đã đăng ký thành công. Mã số đăng ký của Quý khách là MASO
      Quý khách ghi nhớ lại mã số này, sau 03 ngày làm việc đăng nhập vào website này để xem kết quả trả lời, hoặc kiểm tra kết quả trả lời qua email (nếu có).
      --- Trân trọng ---