HOTLINE: 1900 571 517
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình của cấp có thẩm quyền
 2. Phương án thi công bao gồm biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công.
 3. Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình
 4. Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ khi cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1.THÔNG TIN ĐƠN VỊ XIN PHÉP:
- Tên công ty(*):
- Người đại diện(*):
- Số CMND/CCCD:
- Địa chỉ trụ sở(*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ (*):
2.Thông tin công trình:
- Tên công trình (Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa điểm)(*):
- Khu vực(*):
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Đơn đề nghị (Khi đến nhận kết quả đem bản chính bản chính ký tên và đóng dấu công ty) (tập tin pdf) (*):Tải về Đính kèm tập tin
  Giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế (*): Đính kèm tập tin
   Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình của cấp có thẩm quyền. (*): Đính kèm tập tin
    Các tài liệu khác nếu thấy cần thiết (Tiến độ thi công,...).: Đính kèm tập tin
     Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
     Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
     - Tất cả hồ sơ phải thông qua chủ đầu tư
     - Thời hạn tiếp nhận giải quyết là 05 ngày làm việc
     Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

     Đồng ý Chỉnh sửa

     BIÊN NHẬN ĐĂNG KÝ

     Mã số đăng ký: 1005

     - Người yêu cầu:
     - CMND/CCCD:
     - Thủ tục:

     Kết quả trả lời:

     Quý khách vui lòng kiểm tra email đã đăng ký để xác nhận giao dịch (Trường hợp có cung cấp email)

     Hồ sơ của quý khách đã đăng ký thành công. Mã số đăng ký của Quý khách là MASO
     Quý khách ghi nhớ lại mã số này, sau 03 ngày làm việc đăng nhập vào website này để xem kết quả trả lời, hoặc kiểm tra kết quả trả lời qua email (nếu có).
     --- Trân trọng ---