HOTLINE: 1900 571 517
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Bản chính Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình theo mẫu quy định
 2. Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
 3. 02 bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
 4. Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như sau: bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện đầy đủ tọa độ, cao độ theo hệ tọa độ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình, trong đó thành phần hồ sơ đính kèm theo các tập tin định dạng *.dwg và *.pdf hoặc tương tự nhằm phục vụ cập nhật dữ liệu (các tập tin không bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ).
 5. Giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế
 6. Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ khi cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1.THÔNG TIN ĐƠN VỊ XIN PHÉP:
- Tên công ty(*):
- Người đại diện(*):
- Số CMND/CCCD:
- Địa chỉ trụ sở(*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ (*):
2.Thông tin công trình:
- Tên công trình (Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công)(*):
- Khu vực(*):
- Dự kiến từ ngày(*):
- đến ngày (*):
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Đơn đề nghị (Khi đến nhận kết quả đem bản chính bản chính ký tên và đóng dấu công ty) (tập tin pdf) (*):Tải về Đính kèm tập tin
  Giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế (*): Đính kèm tập tin
   Bản thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt theo quy định. Bản vẽ thiết kế bao gồm các thành phần như sau: bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình, thể hiện đầy đủ tọa độ, cao độ theo hệ tọa độ chuẩn Quốc gia. Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ vị trí các công trình hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình (*): Đính kèm tập tin
    Phương án thi công. (*): Đính kèm tập tin
     Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền: Đính kèm tập tin
      Các tài liệu khác nếu thấy cần thiết (Tiến độ thi công,...).: Đính kèm tập tin
       Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
       Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
       - Tất cả hồ sơ phải thông qua chủ đầu tư
       - Thời hạn tiếp nhận giải quyết là 07 ngày làm việc
       Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

       Đồng ý Chỉnh sửa

       BIÊN NHẬN ĐĂNG KÝ

       Mã số đăng ký: 1005

       - Người yêu cầu:
       - CMND/CCCD:
       - Thủ tục:

       Kết quả trả lời:

       Quý khách vui lòng kiểm tra email đã đăng ký để xác nhận giao dịch (Trường hợp có cung cấp email)

       Hồ sơ của quý khách đã đăng ký thành công. Mã số đăng ký của Quý khách là MASO
       Quý khách ghi nhớ lại mã số này, sau 03 ngày làm việc đăng nhập vào website này để xem kết quả trả lời, hoặc kiểm tra kết quả trả lời qua email (nếu có).
       --- Trân trọng ---